KYOCERA SENCO

Nyheter

Nu blir Kyocera Senco din infästningsleverantör. Den 1 mars 2019 förvärvades Aerfast i Europa av Kyocera Senco och som en del av denna integration bytte Aerfast AB namn till KYOCERA SENCO Sweden AB.

Senco har varit vårt huvudvarumärke sedan 1980 i Sverige och vi kommer att fokusera på att bygga det ännu starkare på marknaden med många nya och spännande produkter.

Kyocera Senco är en del av Kyocera koncernen som har många affärsområden över hela världen. Senco har utvecklat ett starkt produktprogram och stor kunskap inom infästning. Under de kommande åren kommer nya innovativa produkter lanseras och tillsammans med en ökad produktportfölj ge våra kunder tillgång till ett av marknadens bästa, kompletta och innovativa produktprogram.

Menu