VI ÄR ISO CERTIFIERADE

Kyocera Senco Sweden AB är ISO 9001:2015 certifierat vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitetsfrågor. Vi vill vara säkra på att våra kunder är nöjda med vad vi levererar.

Ständig förbättring är ledordet och det innebär att systemet inte är statiskt utan förändras löpande utifrån den feedback vi får från våra kunder och anställda.

Menu